Lions deltog med sitt traditionella båtlotteri. 2018. Foto: Tess Olsson.