Folk pratade vattenrening. 2018. Foto: Tess Olsson.