Dela den här sidan

Hyra för säljare

100 kronor per meter (eget bord/tält/etc.)

60 kronor tillkommer om man vill ha el

Välgörenhetsorganisationer

200 kronor/plats

Demonstrationer/utställare

600 kronor (inklusive el + plats i annons)

Sponsor

300 kronor (plats i annons)

Bankgiro: 5035-7607

Swish: 123 422 6460

Förskottsbetalning gäller. Ni erhåller inte platsnummer förrän ni betalat. Vid betalning på plats tar vi ut en administrationsavgift på 200 kronor/plats.

För mer information kontakta Ronny Olsson:
Mobil>> 070-2489496

För bokning:
Bokningssida >> Via BokaMarknad
E-post>> marknad.gunnarskog@gmail.com

Vid bokning ange namn, organisationsnummer/personnummer, sortiment, antal meter samt om ni vill ha el.

 Ordningsregler för Gûnnerskemârten

 Välkommen till en trivsam Gûnnerskemârten i Gunnarskog, Värmland! Om du som bokat plats följer nedanstående regler fungerar marknaden bättre för både ”knallar” och besökare. Genom inbetalning av din platshyra bekräftar du att du kommer följa dessa regler för marknaden.

  1. Betalning av plats skall ske senast det datum som anges på fakturan/bekräftelsen. Er plats är inte garanterad förrän detta skett och kan upplåtas till annan säljare. Platshyran kan återbetalas om platsen avbeställes på giltiga grunder senast en vecka före marknaden, minus en administrationsavgift på 50 kronor.
  2. Förhyrd plats skall intas senast lördag klockan 09.00. I annat fall överlåtes den till närmast stående knalle. Återbetalning av hyra sker inte och rätten att erhålla platsen nästa år förverkas.
  3. Marknaden är officiellt öppen lördag kl. 10.00-15.00. Marknadsexpeditionen är öppen lördag kl. 08.30-16.00. In- och uttransport med motorfordon skall ske före respektive efter marknadstiden, överträdelse medför avstängning.
  4. Vissa varor är förbjudna till försäljning ex. vapes, stinkbomber, ärtpistoler, smällare, vissa visselpipor, serpentinspray, vissa knivar/tillhyggen och det åligger försäljare att veta vilka dessa förbjudna varor är och att inte saluföra dessa. Försäljare av livsmedel, mat och andra färskvaror är skyldiga att söka erforderligt tillstånd av myndigheter och kunna uppvisa detta på anmodan av myndighets- och/eller marknadskommitténs kontrollanter. Brott mot dessa regler kan medföra omedelbar avvisning och senare avstängning. Speciellt nedskräpande försäljning skall ombesörja insamling av skräp både under öppethållande och efter det att försäljningen avslutats. Detta gäller även föreningarnas lotterier. Soptunnor finns på marknadsområdet.
  5. Tillgång till elström finns till vissa platser med uttag på 220 volt, 10 amp till en kostnad av 60. Det åligger försäljare att hålla med godkända jordade förlängningskablar om max 25 meter. Utfordras ström med annan styrka än ovan nämnda, måste det beställas före marknaden till en extra avgift om 60.
  6. Försäljare är enligt lag skyldiga att vid marknadsdisken ha väl synlig skylt där firmanamn, adress, telefon anges liksom att kunden skall kunna erhålla skriftlig kvitto vid köp. ”Knalle” skall till marknadskommitténs kontrollanter kunna uppge organisationsnummer/personnummer liksom uppvisande av platskvitto och att varusortimentet är det som angetts och dessa handlingar skall finnas vid varje plats som upplåtits till ”knallen”. Finns ej kvittot på betald plats skall platshyran omedelbart erläggas till kontrollanten samt en administrationsavgift på 200 kronor och om dubbel betalning skett kan denna återfås mot uppvisande av originalkvittot till marknadsexpeditionen.
  7. För övrigt hänvisas till TOMERS rekommendationer om marknadshandel samt lokala föreskrifter och ordnings- och livsmedelsstadgor m.m. vilket det åligger försäljare att ta reda på och efterfölja.
  8. Alla knallar/försäljare och demonstratörer medtager eget skräp när de lämnar platsen.

MARTENS-ALLIANSEN GUNNARSKOG
MARKNADSKOMMITTÉN