En av årets största händelser i Gunnarskogs bygd är GûnnerskeMârten där många människor möts och utbyter några ord. Här finns knallar med sina alster och varor och här finns organisationer, föreningar, företagare och skolans elever som säljer bröd till förmån för skolresa. Det bjuds på föreställningar med musik och Årets Gûnnersking koras. Denna person är någon som gjort något speciellt för bygden och dess utveckling. 

 År 2015 firar evenemanget 20-årsjubileum och det är många ideella krafter bakom genomförandet.

Medverkande i Mârtensalliansen som planerar och genomför mârten.

Gunnarskogs Bygdelag
MK Team Treske
Gunnarskogs IK
Bortans IK
Järvenskolan
Hembygdsföreningen
Equmeniakyrkan

Organisationsnummer 872000-8161

Varje år är det cirka 70 försäljare och demonstratörer på plats och besökssiffran ligger uppskattningsvis under senare år på cirka 4000-4500 besökare. Eftersom mârten är utspridd på Järvenskolan, Hembygdsgården och Larstomta så har en exakt siffra aldrig kunnat räknas.

Dela den här sidan